Loading…
KI

Kyle Iboshi

Kyle Iboshi is a reporter with KGW, the NBC affiliate in Portland, Oregon.
Twitter: @kyleiboshi
Email: kiboshi@kgw.com